Kategórie výrobkov

Zákaznícky účet

Kontaktný e-mail:

akela@akela.sk

Infolinka:

00421 907 832 712

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - SKALNÉ OBYDLIA BRHLOVCE

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselné vzdelávacie centrum a je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie. Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života.


Veríme, že priamou účasťou na takto zameraných aktivitách vznikajú predpoklady na správne pochopenie podstaty vzniku predmetov, javov a vzťahov v súvislostiach s prírodou, históriou a kultúrou a že tým prispievame k väčšej starostlivosti a zodpovednosti.